Ž Á D O S T   O   P Ř I H L Á Š K U

dítěte na LDT Arneštovický Mlýn 3. běh

TERMÍN: 29. 7. 2023 - 12. 8. 2023
Po vyplnění této žádosti o přihlášku se zařadíte do fronty žádostí. Během následujících dní Vám bude na Vámi uvedený e-mail přihláška odeslána.


logo_mollygram

logo_hass_army